martes, 9 de junio de 2015

LA GUERRA FREDA


Després de la segona guerra mundial, van apareixer dos superpotencies que van ser EE.UU i la Unió Sovietica. Amdós països tenien una visio de la vida molt diferent; occidental-capitalista per part dels EE.UU i oriental-comunista per part de la URSS. Cadascuna de les dos superpotències desitjava implantar el seu model de govern i la seva ideología a tot el món. El motiu pel qual es va denominar “guerra freda”, va ser perque cap de les dos superpotències no va prendre mai accions directes contra l’altra superpotencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario