martes, 9 de junio de 2015

LA GUERRA FREDA


Després de la segona guerra mundial, van apareixer dos superpotencies que van ser EE.UU i la Unió Sovietica. Amdós països tenien una visio de la vida molt diferent; occidental-capitalista per part dels EE.UU i oriental-comunista per part de la URSS. Cadascuna de les dos superpotències desitjava implantar el seu model de govern i la seva ideología a tot el món. El motiu pel qual es va denominar “guerra freda”, va ser perque cap de les dos superpotències no va prendre mai accions directes contra l’altra superpotencia.